Skip to main content

Poznáme výsledky grantového programu Strecha pre váš nápad 2024

Program podpory: Strecha pre váš nápad


Podporili sme 14 projektov na základných školách v Nitrianskom kraji.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou BMI Slovensko, s. r. o., výrobca šikmých striech Bramac, podporila v rámci grantového programu Strecha pre váš nápad 2024 celkom 14 verejnoprospešných projektov pre Základné školy v Nitrianskom kraji, celkovou sumou 17 369,57 Eur.

Záujem bol veľký

Do programu bolo prihlásených až 46 žiadostí o grant od základných škôl z celého kraja. Grantová komisia zložená zo zástupcov spoločnosti BMI Slovensko mala ťažkú úlohu. Granty napokon putujú do Rišňoviec, Močenku, Hájskeho Tvrdošoviec, Marcelovej, Nedenu, Vrábel, Podhorian, Semerova, Komárna, Čaky, Zbehov, Bábu a do Nitry na ZŠ Topoľová. 

„Veľmi sa tešíme z obrovského záujmu škôl o grantový program Strecha pre váš nápad. Je skvelé, že prioritou škôl je vedenie žiakov k ochrane životného prostredia, kontakt s prírodou či pohybové aktivity. Grantová komisia dávala pri výbere projektov dôraz na udržateľnosť a trvalú hodnotu projektu. Rozhodoval aj dobrý nápad a kvalita spracovania. Už teraz sa tešíme na realizáciu a výsledky projektov," povedal Marcel Modranský, marketing manager BMI Slovensko.

Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady na základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, a ktoré zároveň vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. 

„Chcel by som sa tiež poďakovať za spracovanie a servis, aký poskytuje Nitrianska komunitná nadácia pri výbere projektov. Sú to užitočné materiály a informácie, ktoré nám veľmi pomohli počas výberového procesu," dodáva Modranský.

Projekty sa týkajú týchto oblastí:

  • Udržateľnosť zdrojov, ochrana a tvorba životného prostredia
  • Podpora vzdelávania
  • Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Vybrané projekty

Všetky podporené projekty nájdete v anotáciách.

 

 . 

top