Skip to main content

Odovzdávanie grantových šekov Strecha pre váš nápad

Program podpory: Strecha pre váš nápad


3. 4. 2024 sme sa v nitrianskej synagóge stretli so zástupcami spoločnosti BMI Slovensko, s.r.o. aby sme odovzdali grantové šeky základným školám v rámci programu Strecha pre váš nápad 2024. Celkovo bolo v rámci programu podporených 14 verejnoprospešných projektov v Nitrianskom kraji, celkovou sumou 17 369,57 Eur. Do programu bolo prihlásených až 46 žiadostí o grant od základných škôl z celého NR kraja. Grantová komisia zložená zo zástupcov spoločnosti BMI Slovensko mala ťažkú úlohu.

Kto je to BMI SLOVENSKO S.R.O ? 

BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal. Je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal. BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe.  


„Veľmi sa tešíme z obrovského záujmu škôl o grantový program Strecha pre váš nápad. Je skvelé, že prioritou škôl je vedenie žiakov k ochrane životného prostredia, kontakt s prírodou či pohybové aktivity. Grantová komisia dávala pri výbere projektov dôraz na udržateľnosť a trvalú hodnotu projektu. Rozhodoval a dobrý nápad a kvalita spracovania. Už teraz sa tešíme na realizáciu a výsledky projektov,” povedal Marcel Modranský, marketing manager BMI Slovensko.
V priestoroch Nitrianskej synagógy program odštartovali talentované študentky zo ZUŠ Rosinského. Jeden z podporených projektov bola aj Základná škola s materskou školou v Rišňovciach, ktorá rozširuje svoje vzdelávacie prostredie o jedinečnú zelenú učebňu. Vďaka grantu z programu Strecha pre váš nápad 2024 škola získala 1 169,49 € na vybudovanie štyroch vyvýšených záhonov, hmyzích hotelov a vtáčích búdok. Žiaci sa tak priamo zapoja do pestovania vlastnej zeleniny, spoznajú životný cyklus rastlín a zažijú radosť z úrody. Zároveň sa naučia o dôležitosti opeľovačov a vtáctva pre ekosystém a aktívne prispejú k ich ochrane. Zelená učebňa bude slúžiť nielen na výučbu prírodovedných predmetov, ale aj na relaxačné aktivity a pozorovanie prírody počas celého roka. Zachytávanie dažďovej vody a kompostovanie organického odpadu naučia deti ekologickým princípom a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. 

Vďaka grantu sa na Základnej škole J. A. Komenského v Tvrdošovciach chystá výstavba moderného workoutového ihriska. Ihrisko s hrazdami, rebríkom, bradlami, tyčami a lavicami bude slúžiť žiakom 5. až 9. ročníka na cvičenie a posilňovanie. Cieľom projektu je zatraktívniť pohybové aktivity pre starších žiakov a ponúknuť im alternatívu k bežným športovým aktivitám. Work-outové ihrisko bude prístupné aj počas poobedňajších krúžkov, tréningov a školských akcií a tak prispeje k zlepšeniu fyzickej kondície žiakov, rozvoju ich pohybových zručností a k budovaniu zdravých návykov. 


Zároveň sme podporili aj iné projekty, ktoré sa týkali udržateľnosti zdrojov, ochrany a tvorby životného prostredia, podpory vzdelávania, podpory a rozvoja telesnej kultúry. Granty putujú aj do Rišňoviec, Močenku, Hájskeho, Tvrdošoviec, Marcelovej, Nededu, Vrábel, Podhorian, Semerova, Komárna, Čaky, Zbehov, Bábu a do Nitry na ZŠ Topoľová. 
Fotogalériu nájdete tu. Anotácie všetkých podporených projektov nájdete TU.

 

 

 

 

 

top