Skip to main content

Deti z nitrianskych škôl budovali ostrovy života

V meste Nitra pribudnú ostrovy života.

 

Vo štvrtok 4. 10. sa v priestoroch Hideparku konal pre deti z nitrianskych základných škôl workshop o význame a potrebe hmyzu v prírode. Na začiatku deti absolvovali edukatívnu prednášku, kde im organizátori vysvetlili, prečo je hmyz pre ľudí dôležitý, aký význam majú opeľovače pre život na Zemi a ako ho svojím správaním a konaním likvidujeme. Deti dostali jednoduché tipy, ako aj oni môžu prispieť k ich ochrane. Následne na ne čakala praktická úloha, zhotoviť  domčeky pre hmyz s kŕmidlami pre vtáčikov z predpripravených dielcov. „Prišlo nám 120 detí a všetky sa aktívne zapojili do stavby hmyzích domčekov. Napokon, všetky zúčastnené školy si ten svoj domček  odnesú na školský dvor, dáme im k dispozícii aj lúčnu zmes, ktorá sa vysadí v ich blízkosti a slúži ako potrava pre hmyz. Ďalšie domčeky plánujeme vysadiť na verejných priestranstvách v Nitre, napr. v mestskom parku. Našou snahou je, aby takýchto ostrovov života v meste pribúdalo“, povedal jeden z autorov projektu Martin Zemko. Taktiež dodal, že pripravia pracovné listy k pozorovaniu hmyzu a vtáctva, ktoré odovzdajú pani učiteľkám zo zúčastnených škôl. Záznamy budú následne spracované a výsledky prezentované na žiackej konferencii, ktorá sa na Katedre ekológie a environmentalistiky realizuje každé dva roky. V závere workshopu bol pre deti pripravený zdravý obed, ktorý pripravilo občianske združenie Cuketa

Projekt realizovala skupina Martin Zemko, Viera Petlušová, Peter Petluš, skupina nadšencov z Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra.

Projekt bol podporený z participatívneho rozpočtu Mesta Nitra v rámci grantového programu Mením moje mesto, ktorého cieľom je motivovať občanov nášho mesta k aktívnej spolupráci pri vytváraní a obnove verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít. Program administrovala Nitrianska komunitná nadácia.  

.

 

 

top