Skip to main content

Otvorenie Komunitnej záhrady

Vďaka Klubu darcov 2017 má už aj sídlisko Klokočina svoju komunitnú záhradu. 

 

V programe Klub darcov 2017 boli podporené 4 verejnoprospešné projekty. Jedným z nich je aj projekt s názvom „Komunitná záhrada na Klokočine“.

My sa tešíme, že sa ho v roku 2018 podarilo úspešne zrealizovať, a tak majú, nielen klienti Nízkoprahového klubu CIRKUS, ale aj obyvatelia sídliska Klokočina, možnosť využívať krásne zrevitalizovaný vonkajší areál na Nedbalovej ulici 17 v Nitre.

Cieľom projektu bolo vytvoriť živý priestor slúžiaci celej komunite. V súčasnej dobe sú veľmi populárne komunitné záhrady aj vo väčších mestách. Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina však takáto záhrada doposiaľ neexistovala. „Našou snahou bude priblížiť prostredníctvom edukačných aktivít a samotnou možnosťou pestovania si v komunitnej záhrade, tieto činnosti, ktoré vymizli z bežného života“, hovoria realizátori projektu z OZ STORM.

Všetky aktivity spojené s realizáciou projektu (návrh projektu, úpravy terénu, výsadba rastlinného materiálu) boli realizované dobrovoľníkmi. Najviac sa ich zúčastnilo pri výsadbe záhradky a okrem vytvorenia záhonov pracovali aj na renovácii paletového sedenia. Pri výsadbe rastlín boli aktívni najmä klienti programu CIRKUS, ktorých sadenie rôznych odrôd zeleniny, ovocia a bylín nesmierne bavilo.

Príjemné podujatie, napriek nepriaznivému počasiu

Slávnostné otvorenie Komunitnej záhrady sa konalo 24.júna 2018 priamo v areáli, kde o 15:00 hod. symbolickú pásku nad záhradkou prestrihla správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie, pani Ľubica Lachká, čím ju oficiálne „uviedla do života“.

Organizátorom podujatia bolo Združenie STORM - jeho pracovníci a dobrovoľníci, počas celého dňa sa o hudbu staral FONOKRU a jeho výber z platní, zdravé občerstvenie pripravili šikovné baby z OZ Cuketa.

Pre mladších boli pripravené hravé súťaže, pre starších turnaj vo floorballe a taktiež turnaj v lukostreľbe. Deti si mohli oddýchnuť  od súťaženia aj v kreatívnom kútiku, kde bolo k dispozícii modelovanie zvieratiek z balónov, maľovanie na tvár, či výroba vlastných odznakov, a dokonca si mohli zasadiť aj vlastnú rastlinku do záhradky.

Záver podujatia sa niesol v znamení odovzdávania cien pre najlepších súťažiacich. 

Program bol pestrý a účasť výborná, napriek nie úplne ideálnemu počasiu.

„Projekt hodnotíme ako veľmi úspešný. Vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie sa nám podarilo revitalizovať nie príliš esteticko vyzerajúcu časť areálu komunitného centra na príjemnú oddychovú zónu pre všetkých obyvateľov okolitých panelákov“ dodávajú realizátori.  

Projekt bude pokračovať dlhodobo, budú sa tu uskutočňovať workshopy, besedy a vzájomné stretnutia obyvateľov sídliska s organizáciami Komunitného centra. J

Viac o OZ STORM a Programe CIRKUS nájdete na http://www.zdruzeniestorm.sk/

O programe Klub darcov, v ktorom, vďaka našim darcom, podporujeme aj takéto skvelé projekty, sa dozviete na https://www.nkn.sk/nase-programy/klub-darcov

   

top