Skip to main content

Odovzdali sme grantové šeky v Hurbanove

Nitrianska komunitná nadácia spolu s partnerom programu spoločnosťou Heineken Slovensko, a.s. aj v tomto roku podporila nápadité a užitočné projekty v Hurbanove.

 

Odovzdali sme grantové šeky v Hurbanove

Cieľom grantového programu "Tu sme doma" je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova. Nitrianska komunitná nadácia spolu s partnerom programu spoločnosťou Heineken Slovensko, a.s. aj v tomto roku podporila nápadité a užitočné projekty a grantové šeky sme slávnostne odovzdali v rámci podujatia „Hurbanovské kultúrne dni 2018“. Podporených bolo 10 projektov, celkovou sumou 27 669,28 €.

V sobotu 23.6.2018 bola hodina z celodenného kultúrneho programu vyhradená práve na špeciálnu príležitosť, akou je odovzdávanie grantových šekov v programe „Tu sme doma 2018“. Na začiatok bol predstavený samotný program, nechýbal príhovor programovej manažérky NKN Evy Vargovej, zástupkyne spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. pani Judity Smatanovej a primátorky mesta Hurbanovo Ildikó Basternák.

Nasledoval krátky film, ktorý špeciálne pre túto príležitosť pripravili žiaci hurbanovskej školskej televízie Tv Konkolka, pod vedením pani učiteľky Nataši Ďurišovej. Film predstavil 12 podporených projektov v programe „Tu sme doma 2017“, a tak mali návštevníci podujatia možnosť vidieť, čo všetko sa dá zrealizovať, keď a spojí dobrý nápad so šikovnými ľuďmi. Keďže žiaci film pripravili úplne sami, od oslovenia grantistov, cez scenár, réžiu, natáčanie a napokon zostrihanie do finálnej podoby, zaslúžili si zaň, samozrejme, odmenu. A tak priamo na pódiu dostali spolu s poďakovaním aj darčekové balíčky od spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.

Napokon nasledovalo odovzdávanie grantových šekov tohtoročným 10 víťazom programu z rúk programovej manažérky NKN Evy Vargovej, zástupkyne spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. pani Judity Smatanovej a primátorky mesta Hurbanovo Ildikó Basternák. Záver patril spoločnej fotografii s usmiatymi grantistami a už nás na pódiu striedalo ďalšie kultúrne vystúpenie. J

Viac o programe a tohtoročných podporených projektoch nájdete na https://www.nkn.sk/nase-programy/tu-sme-doma

top