Skip to main content

Deti si zasadili svoj strom

 Materská škôlka Párovská 36 v Nitre spojila užitočné s užitočným a každé dieťa má svoj vlastný strom.

 

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra a spoločnosťou Bramac – strešné systémy, spol s.r.o. podporila v rámci Otvoreného grantového programu projekt „Zasaď si svoj strom“. Cieľom projektu bolo najmä to, aby sa enviromentálna výchova stala súčasťou spôsobu života detí, no zároveň má samotná realizácia účelný a praktický charakter.

Materská škôlka Párovská 36 v Nitre sídli hneď vedľa hlavnej cesty. Preto chceli spojiť užitočné s užitočným a spolu s rodičmi a deťmi zlepšiť prostredie, v ktorom sa deti denne pohybujú, a zároveň v nich tak upevňovať pozitívny vzťah k prírode.

Vďaka projektu vysadili popri oplotení materskej škôlky živý plot v dĺžke zhruba 90 metrov, ktorý bude zachytávať prach a rôzne výfuky z áut a deti tak budú môcť dýchať lepší vzduch. Do projektu sa zapojilo vyše 150 detí, okolo 200 rodičov a 15 učiteliek. „Chceme dosiahnuť, aby deti pochopili, že Zem je niečo, čo udržiava život a vytvára podmienky pre rozvoj všetkého živého. Túto realitu by si malo uvedomiť nie len dieťa, ale aj každý dospelák a vytvoriť si nový vzťah k prírode a životu vôbec“, hovorí pani riaditeľka Jana Hollová.

Po vysadení stromčekov, pri ktorom detičkám pomáhali rodičia i učiteľky materskej školy, si každé dieťa na stromček zavesilo ceduľku so svojim menom. „Chceme, aby si deti uvedomovali v ich každodennom bytí, aká je dôležitá príroda pre zdravie a duševný vývin človeka“, dodáva Jana Hollová. Zároveň majú deti možnosť pozorovať rast stromu a každý tomu svojmu venovať príslušnú starostlivosť. Budú ich polievať, okopávať, keď podrastú zastrihávať a dotvárať okolité prostredie s rôznymi prírodninami.

top