Skip to main content

Máme výsledky - Reydel pre Nitru 2018

Nitrianska komunitná nadácia a spoločnosť Reydel podporia 9 verejnoprospešných projektov v Nitre a okolí, sumou 10 2070 €.

Nitrianska komunitná nadácia podporí v spolupráci so spoločnosťou Reydel Automotive ďalších 9 verejnoprospešných projektov v Nitrianskom kraji. Grantová komisia, zložená zo zamestnancov spoločnosti, vybrala projekty z oblasti ochrany zdravia, ochrany a tvorby životného prostredia a kultúry.

Už štvrtýkrát sa spoločnosť Reydel Automotive rozhodla podporovať aktívnych ľudí a ich dobré nápady. Do grantového kola sa prihlásilo 25 neziskových projektov z rôznych oblastí. „Cieľom nášho fondu je podporovať proaktívnych, sociálne zmýšľajúcich ľudí a podať im pomocnú ruku pri realizácii ich výborných nápadov,“ hovorí Jana Bogyóová, riaditeľka závodu. Projekty budú podporené sumou 10 270 €.

Projekt HideDepo z grantu vytvorí bezplatnú verejnú cyklodieľňu priamo v komunitno-športovom priestore Hidepark Nitra.

OZ Ďarmoty chce oživiť tradíciu včelárstva vo vinohradoch v Golianove. Osadia 5 úľov a každá trieda miestnej ZŠ od 4. ročníka si adoptuje jeden úľ, o ktorý sa bude starať pod patronátom skúseného miestneho včelára . V septembri 2017 bola otvorená Materská škola pre deti s autizmom v Spojenej škole na Červeňovej ul. v Nitre. Malí škôlkári potrebujú na hru a pobyt vonku bezpečné exteriérové hracie prvky, ktoré budú zakúpené z grantu.  ZŠ v Lehote disponuje veľkou záhradou, ktorú chce prebudovať na exteriérovú učebňu v prírode. Z grantu budú zakúpené exteriérové lavice a stoly pre žiakov. ZUŠ Jozefa Rosinského prostredníctvom projektu oboznámi žiakov, navštevujúcich hudobný odbor, s dávnou hudbou prostredníctvom vlastnej skúsenosti počas exkurzií a workshopu s odborníkmi na dobovú hudbu (renesancia a baroko). OZ ŠOK zorganizuje v septembri verejné cvičenie s profesionálnymi lektormi v outdoorovom priestore (podľa možnosti v mestskom parku na Sihoti). Podujatím chcú prilákať všetky vekové kategórie návštevníkov.

Skupina aktívnych senioriek v gymnastickej skupine Gymnasion sa stretáva pri pravidelnom cvičení 2x do týždňa. Vlastným príkladom chcú motivovať svojich rovesníkov k aktívnemu pohybu. Grant získali na zakúpenie športových úborov, tanečných kostýmov a lôpt.

Muzikálom Mníšky v Štúdiu 4D nadviaže Súkromné konzervatórium na tradíciu absolventských predstavení študentov 6. ročníka, ktorá umožňuje študentom zažiť podmienky a spôsob práce v profesionálnom divadle. Premiéra je naplánovaná na máj, grant pokryje náklady na výrobu a prípravu scény, kostýmov a propagáciu.

V Nitre - Horné Krškany pôsobí spevácka skupina seniorov “Senior“. Skupina aktívne vystupuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci i mimo nej. O grant zažiadali na kúpu jednotného oblečenia pre členov skupiny.   

Slávnostné odovzdávanie grantových šekov sa koná 27.4.2018 o 18.00 v Štúdiu 4D, Cabajská 10, Nitra. Súčasťou podujatia bude študentské divadelné predstavenie Mníšky.

Natália Zákopčanová

top