Skip to main content

Tak trochu iná "škôlka"

Aj v Nitre už máme alternatívnu formu predškolského vzdelávania. Komunitný klub Úľ nájdete v nitrianskom Hideparku.

 

S nástupom detí do škôlky zvyčajne dochádza aj k obmedzeniu spoločného trávenia času detí s vlastnými rodičmi. Preto sa OZ Edu Nature rozhodlo vytvoriť zázemie, kde by mohli byť deti sprevádzané vlastnými rodičmi, resp. matkami, ktoré sú nezamestnané alebo na materskej dovolenke. 

A tak, aj vďaka podpore našej nadácie a finančným zdrojom mesta Nitra v programe „Otvorený grantový program“, vytvorili Komunitný klub, nachádzajúci sa v nitrianskom Hideparku. 

Nesie symbolický názov Úľ - klub, do ktorého každý člen vnáša svoj osobitý prínos, kde sú vzťahy založené na vzájomnom rešpekte, a kde dospelí i deti v ňom majú svoje miesto. Zastrešuje predškolské vzdelávanie detí formou alternatívnych metód vzdelávania (lesná pedagogika, montessori pedagogika, intuitívna pedagogika, budovanie vzťahu detí k životnému prostrediu) a zároveň podporuje komunitné a rodinné vzťahy. Je to prvý komunitný klub tohto druhu v Nitre.

Klub Úľ začal otvorením priestorov 1.6.2017 naplno fungovať pre 13 stálych rodín, ktoré majú spolu 21 detí.

Viditeľným cieľom projektu bolo samotné dobudovanie horných unimobuniek, ktoré sa na začiatku roka 2017 skladali len zo samotnej železnej konštrukcie a chabej strechy, ktorá zatekala. Tie neviditeľné ciele však priniesli ešte viac. „Stmelila sa komunita, ktorá nezištne a dobrovoľnícky pracuje a tvorí v priestoroch Hideparku po celú sezónu jej bohatý a inšpiratívny program“, hovoria organizátori. Ruku k dielu priložili všetci tí, pre ktorých je pomoc zadarmo samozrejmosťou a samotné rodiny OZ Edu Nature mohli v spoločnej práci ešte viac prehĺbiť svoje vzťahy s deťmi.

Vybudovaním klubu však práca organizátorov OZ Edu Nature nekončí. Majú v pláne toto zaujímavé miesto zveľaďovať i naďalej a to nielen fyzicky.

„Rozhodne chceme prinášať do Nitry pre širokú verejnosť zaujímavé témy v okruhoch ekológia-vzdelávanie-osobný rozvoj,“ dodávajú na záver. 

  

top