Skip to main content

56 projektov podporených v roku 2018

Nitrianska komunitná nadácia mohla v roku 2018 vďaka svojim firemným a individuálnym darcom podporiť grantmi v celkovej hodnote viac ako 86 300 € až 56 projektov užitočných pre nás všetkých.

V programe „Otvorené grantové kolo“, ktorého partnermi sú  Mesto Nitra a BRAMAC - strešné systémy bolo realizovaných 12 verejnoprospešných projektov v Nitre v hodnote 11 087 €. V rámci programu „Reydel pre Nitru“ bolo  podporených sumou 10 270 € až  9 verejnoprospešných projektov prinášajúcich inovatívne riešenia v oblasti kultúry, zdravia a životného prostredia pre Nitru a NR okres. Partnerom grantového programu je Reydel Automotive Slovakia, s.r.o. V programe „Strecha pre Váš nápad“ bolo podporených 10 verejnoprospešných projektov sumou 10 000 €. Partnerom grantového programu je spoločnosť  Bramac - strešné systémy. Podporené projekty sú zamerané na inovatívne formy vzdelávania, rozvoj telesnej kultúry a životné prostredie v základných školách NR kraja.V programe „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ mohla NKN vďaka firemným partnerom: Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON, Giesecke + Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o., PP Invest, s.r.o., Nitrianske komunálne služby, s.r.o.,  prerozdeliť granty vo výške 4 000 € na rozvoj kapacít 2 mimovládnych organizácií - Galérie Trafačka a OZ ŠOK. V roku 2018 Mesto Nitra prvý krát pristúpilo k rozdeleniu participatívneho rozpočtu prostredníctvom grantového programu „Mením moje mesto“. Bol zameraný na podporu projektov v 2 kategóriách – IT riešenia a verejné priestory. Z 12 projektov Nitrianska komunitná nadácia program administrovala a priamo podporila 4 z nich - Zábavné lavičky, Ostrovy života v meste Nitra, Detský park na Štefánikovej ulici a Komunitné kompostovisko celkovou sumou 16 542,50 €. O podpore projektov v programe „Klub darcov“ rozhodovali samotní členovia Klubu darcov 2018 v dvoch kolách hlasovania. Vo finále získali najväčšiu podporu 4 projekty, ktorým boli pridelené granty v celkovej sume 3 823€. V rámci programu „Tu sme doma",  ktorý je zameraný na aktivizáciu obyvateľov Hurbanova, bolo podporených 10 projektov sumou viac ako 27 669 €. Hlavným partnerom programu je firma  Heineken Slovensko, a.s.. Okrem financovania projektov v rámci pravidelných grantových kôl, poskytla Nitrianska komunitná nadácia podporu z 2% OZ Bona Via zameranému na vzdelávanie detí a verejnosti v oblasti dopravnej výchovy a občianskemu združeniu STORM na prácu so znevýhodnenou mládežou. V rámci Fondu Deti bola poskytnutá podpora na realizáciu 25. výročia  založenia špeciálnej triedy pre telesne postihnutých špeciálnej škole na Mudroňovej ulici. Spoločnosť  Bramac - strešné systémy podporila z 2% vydanie historicko etnografickej knihy Róberta Žilíka.

top