Skip to main content

Pribudla originálna oddychová zóna na pri rieke Nitra

Môžete si zahrať šach pri rieke Nitra....

Ak sa niekto z vás vyberie na prechádzku a pôjde od bufetu „Bearded Brothers“  smerom do parku popri rieke, určite si všimne veľké zmeny. Na viacerých  miestach pri nábreží rieky sú umiestnené originálne lavičky. Sú také pekné a netradičné, že vás okamžite zlákajú, aby ste sa išli na ne pozrieť a vyskúšali si ich... . Či už je to „lavička športových fanúšikov“, ktorá vám umožňuje, aby ste sa pri sedení na nej cítili ako na športovom zápase či „lavička cyklistov“, v rámci ktorej traja ľudia môžu debatovať a popritom bicyklovať na mieste alebo aj „lavička šachistov“, ktorá vám ponúka možnosť,   aby ste si zahrali šachy pod stromami pri rieke, pri kávičke.... Všetky miesta s lavičkami sú výborne označené,  ľahko ich nájdete. Okolo jednotlivých lavičiek sú vytvorené„mini oddychové zóny“, ktoré vám okrem posedenia ponúkajú skvelé možnosti na organizovanie piknikov, stretnutí  s priateľmi a susedmi... .  A ešte jedna dobrá rada nakoniec. Čím viac príjemných relaxačných posedení sa v rámci priestoru lavičiek bude organizovať, tým menej bude vandalov, ktorí si trúfnu tieto lavičky poškodzovať.   Takže smelo do toho. Oživme priestory, ktoré v rámci svojho voľného času vytvorili Ivan Janček, Peter Božík a Boris Ryban spolu s ďalšími dobrovoľníkmi v rámci programu Mením moje mesto. Program je financovaný participatívnym rozpočtom mesta Nitra a administrovaný Nitrianskou komunitnou nadáciou.

top