Skip to main content

Nadácia má svoj vlastný strom

Na hrade Hrušov má nadácia vysadený vlastný strom.

 

Dňa 29. septembra 2018 občianske združenie LEUSTACH - Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja pod hradom Hrušov slávnostne otvorilo gaštanovú alej venovanú T. G. Masarykovi. Bol to práve T.G. Masaryk, ktorý pred 90-timi rokmi inicioval prvú konzerváciu hradu. Na tunajšej krásnej lúke sa často prechádzal, keď trávil voľný čas v kaštieli Topoľčianky. Okrem vysadenia gaštanovej aleje, tu v tento deň odhalili i zrekonštruovaný pomník tejto výraznej osobnosti našich dejín. Návštevníkom podujatia spríjemňovala deň historická hudba v podaní skupiny Musicantica Slovacca a komentované prehliadky hradu.
Pri návšteve hradu v
 aleji nájdete gaštan venovaný práve Nitrianskej komunitnej nadácii, ako formu poďakovania dlhoročnej podpory aktivít občianskeho združenia LEUSTACH, ktoré už 15 rokov neúnavne pracuje na obnove tejto historickej pamiatky. Za všetkým hľadaj ľudí - v tomto prípade ide o manželov Blahových, ktorí vlastnou prácou, mobilizáciou dobrovoľníkov, neustálym získavaním finančných zdrojov dokázali pretvoriť zanedbané ruiny hradu na udržiavaný turistický bod. Ten je navštevovaný domácimi i zahraničnými turistami, ktorí tu nájdu informačné tabule o hrade, od jeho histórie až po súčasnosť.

 

  

 

 

  

 

 

top