logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Aby sme dokázali pomôcť

 

Prvá pomoc by mala patriť medzi základné zručnosti každého človeka. Včasné a správne poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť život. Žiaľ, v hraničnej situácii by sa mnohí z nás zmohli len na privolanie rýchlej záchrannej pomoci. Dôvod je jednoduchý. Ľudia nevedia ako prvú pomoc podať. Zo strachu, že by sme postihnutému namiesto pomoci skôr uškodili, ostávame pasívni.  

 

Osloviť mladú populáciu ľudí, naučiť ich správne sa rozhodnúť a podať prvú pomoc človeku s náhlou zmenou zdravia bez obáv a strachu. To bolo a je hlavným cieľom predkladateľov projektu Nevedomosť neospravedlňuje, ktorý Nitrianska komunitná nadácia podporila v 2. otvorenom grantovom kole 2009 z finančných prostriedkov MESTA NITRA. Mesto venovalo na tento projekt okrúhlu sumu 1 000 €. Rozšíriť vedomostnú bázu a zručnosti v spôsobe podávania prvej pomoci a zvýšiť povedomie spolupatričnosti mládeže nie je ľahká úloha. Vyžadovala si mesiace príprav, ktoré vyvrcholili 21. septembra 2009 na podujatí Deň prvej pomoci s názvom Nevedomosť neospravedlňuje. Táto vzdelávacia akcia bola určená pre žiakov 8. ročníka nitrianskych základných škôl, študentov 1. ročníkov Strednej odbornej školy zdravotníckej v Nitre a ich pedagógov. Tí sa stretli v Areáli pri telocvični TJ AC Nitra, aby pod dohľadom odborných učiteľov – inštruktorov prvej pomoci SZŠ v Nitre nabrali nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Každý žiak sa zúčastnil teoretickej a praktickej prípravy na ôsmich stanovištiach. Tie boli zamerané na volanie RZP a činnosť pred jej príchodom, presun raneného, stabilizovanie polohy či zisťovanie stavu vedomia postihnutého. Žiaci sa dozvedeli čo robiť pri dusení, ako vybrať cudzie teleso z dýchacích ciest, ako poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca. Dozvedeli sa ako nestratiť duchaprítomnosť pri bezvedomí a šoku postihnutého, ako ošetriť rany, masívne krvácania, poranenia hlavy, chrbtice, brucha a hrudníka. Každý účastník vzdelávacej akcie si mohol dôkladne precvičiť úkony prvej pomoci a získať brožúru. Predkladatelia projektu ju vydali v rámci projektu a obsahuje témy demonštrované na dni prvej pomoci.

Predkladateľka projektu, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Nitre, pani Adela Štrpková k realizácii projektu dodáva: „Súčasnosť nás upozorňuje na jeden neodmysliteľný fakt. To, že z povedomia ľudí sa vytráca snaha pomáhať ľuďom v núdzi aj v čase ohrozenia života. Som rada, že aj vďaka takýmto projektom sa osveta v tejto oblasti dostáva predovšetkým k mladým ľuďom.“ Záujem o túto akciu bol neočakávane veľký. Množstvo prihlásených účastníkov podnietilo realizátorov akciu zopakovať. Namiesto jedného sa uskutočnili tri vzdelávacie kurzy, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 337 žiakov a 27 pedagógov. Do projektu sa ako dobrovoľníci zapojili nielen pedagógovia Strednej zdravotníckej školy v Nitre, ale aj jej študenti.