logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Keď je práca zárukou radosti

Práca a radosť. Snaha spojiť nespojiteľné? S tým by určite nesúhlasili žiaci zo Špeciálnej základnej školy internátnej a Praktickej v Nitre. Vďaka ich pedagógom a projektu Premeny, ktorý bol v rámci 2. otvoreného grantového kola 2009 podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou sa pre tieto deti stala práca zábavou. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov firmy Bramac - strešné systémy, s.r.o.

Špeciálnu internátnu a praktickú školu navštevuje 150 zdravotne postihnutých žiakov. Sú to všetko žiaci so špeciálnymi potrebami nielen vzdelávania, ale aj výchovy. Práca so zdravotne postihnutými žiakmi si vyžaduje veľa trpezlivosti, empatie a lásky. Nič z toho nechýba pedagógom, ktorí sa o žiakov na tejto škole starajú. Svoju prácu robia bezchybne a neustále sa snažia vylepšovať kvalitu procesu výučby a výchovy svojich žiakov. Realizácia projektu Premeny priniesla 24 žiakom do troch tried praktickej školy množstvo pozitívnych zmien. Do popredia procesu vzdelávania sa dostávajú alternatívne metódy výučby, predovšetkým zážitková forma učenia, ktorá je práve v prípade týchto žiakov mimoriadne efektívna a vďačná. Vyvoláva v žiakoch motiváciu a predovšetkým radosť z vlastnej tvorby, prežívania vlastného úspechu a tvorivej činnosti. Témou projektu je Zrkadlenie ročných období v nás a v živote nášho mesta. V rámci výučby sa žiaci pohybujú priamo v prírode, vnímajú jej pestrosť a atmosféru, ktorú potom tvorivo zrkadlia vo svojich prácach. Ohromnú radosť tak majú nielen zo spoločných výsledkov, ale z celého procesu tvorivej práce. Prostredníctvom práce na spoločných výtvoroch sa deti učia vážiť si a tešiť sa nielen z vlastných, ale aj z úspechov svojich spolužiakov. Výsledky ich tvorivej činnosti sú potom dekoráciou tried, čo im neustále pripomína úspechy, ktoré v rámci projektu dosahujú. Počas našej návštevy priamo v škole sa nám žiaci pochválili s prvým spoločným výtvorom. Je to Pani jeseň. Na jej kráse sa podpísali žiaci zo všetkých troch tried. Na svoje dielo sú všetci pyšní a už teraz sa tešia na novú tému. Deti sú „premenami“ nadšené, čo sme mali možnosť vidieť na vlastné oči. Aj keď osud a život mnohých z nich skutočne nie je ľahký, dokážu sa na svet usmievať. Ako hovorí jedna z predkladateľov projektu, Mgr. Ivana Ilečková, „Úsmev našich detí hovorí za všetko. Je našou odmenou a my sa úprimne tešíme z toho, že do ich životov môžeme prinášať radosť.“