logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Originálny tábor v Nitre

 

V rámci leta, keď najväčší problém rodičov spočíva v trávení voľného prázdninového času svojich ratolestí, vznikla inovatívna myšlienka tábora. Je určený pre deti osemročných gymnázií nitrianskeho regiónu, ktoré sa vzdelávajú zážitkovou formou v mestskom dennom tábore fyziky.
      Organizátorom tábora je Akademický klub Fakulty prírodných vied UKF Nitra, ktorý vysvetľuje zámer tábora v tom, že deti spoznajú kultúru svojho mesta a zároveň sa presvedčia o tom, že fyzika sprevádza ich život na každom kroku. Usporiadatelia neváhali, svoju myšlienku dali na papier a predložili Nitrianskej komunitnej nadácii. Tá vybrala projekt medzi prvými. „Považujeme to za skvelú formu vzdelávania sa počas leta, a preto nebol problém podporiť originalitu a nápaditosť organizátorov,“ priznala administrátorka nadácie Eva Vargová. Žiaci sa tento týždeň oboznámili s kultúrnymi monumentmi mesta Nitra, na historických pamiatkach si overovali svoje znalosti a prevádzali rôzne pokusy. Mestský denný tábor fyziky je už tretím ročníkom a zároveň pokračovateľom tábora – Fajn. Prihlásilo sa doň 17 detí od 10 do 15 rokov. Náplň dňa v tábore ozrejmila jeho organizátorka Ľubomíra Valovičová: „V tohtoročnom tábore sme museli „doputovať“ k zadaniu celodennej úlohy. Tá bola každý deň iná, aby bola pre deti zaujímavá. Jeden deň bola zadaná ako starodávny pergamen s otázkami, na ktoré museli decká hľadať odpoveď, druhý deň bola vložená do viacerých úloh, ktoré boli vhodené do osudia a malí fyzici si čiastkové úlohy losovali, tretí deň bola zadaná ako hra s putovaním.“ Zdá sa, že pre deti vznikla možnosť nielen aktívne tráviť leto v spoločnosti svojich rovesníkov, ale zároveň sa niečomu novému priučiť. „Myslím si, že pri niektorých meraniach boli tieto deti aktívnejšie ako naši univerzitný študenti,“ hovorí Valovičová. Projekt bol zrealizovaný vďaka grantu Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci jej 2. Otvoreného grantového kola. Nitrianskej komunitnej nadácii sa podarilo podporiť celkom 19 projektov sumou 421 968 Sk vďaka finančnému príspevku Mesta Nitra a firmy Bramac – strešné systémy s.r.o.