logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

5. ročník Klubu darcov - slávnostné odovzdávanie grantových šekov

Jedinečná iniciatíva ako podporiť svoje mesto a región. Klub darcov nie je len o darovaní finančných prostriedkov na verejnoprospešné aktivity, ale zároveň aj o spolurozhodovaní a zodpovednosti za udelenie grantov tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Pri príležitosti 5. ročníka Klubu darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii sa stretli darcovia s obdarovanými 28.10. v nitrianskej Synagóge. Programom sprevádzali moderátori Bronislav Tomka a Viera Tomková, dlhoroční členovia Klubu darcov. Úvodné slovo však patrilo melodickým rytmom z dielne umeleckej školy Tralaškola.

Vrcholom večera bolo oceňovanie projektov, ktoré sa realizovali v rámci piatich rokov existencie programu.

1. Za dlhodobý prínos pre komunitu sme udelili cenu OZ Leustach

2. Dlhodobý prínos pre znevýhodnené skupiny získal ocenenie – Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

3. Netradičný, originálny a inovatívny prístup k riešeniu problému preukázala Katedra fyziky UKF v Nitre

Ani  filantropia darcov neostala nepovšimnutá. Nitrianska komunitná nadácia vyjadrila vďaku svojim najaktívnejším prispievateľom - pánovi Milošovi Juhásovi, manželom Tomkovcom, Dóczyovcom, pani Švarcovej z Regionálneho vzdelávacieho centra a špeciálna vďaka patrí dlhoročnému partnerovi, ktorým je Konto Orange, n.f.

Až 30 darcov sa v tomto roku zapojilo a sumu 143 190 Sk prerozdelilo medzi 6 verejnoprospešných projektov.

 

Názov projektu:

 

Predkladateľ:

NAJTART

 Artéria

Výstava historických fotografií a otvorenie galerijných priestorov

 Občianske združenie SIPKA

Zvýšenie kvality poskytovania sociálnej pomoci  pre vylúčené skupiny obyvateľstva

 Občianske združenie FAROS v Nitre

Verejná voľnočasová zóna pre rodiny, mládež i seniorov (podporené firmou ČSOB)

 Mgr. Jana Mitošinková, Ing. Arch. Rastislav Kočajda, Mgr. Dariusz Zuk - Olszewski

Integrácia ľudí s viacnásobným postihnutím do spoločnosti intaktných

 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre

Stretnutia v strede

 Profesionálno - amatérske divadelné spoločenstvo Le Mon

 

Od roku 2004 podporili darcovia 51 neziskových aktivít celkovou sumou 723 902 Sk.