Skip to main content

investičný projekt

zoznam všetkých projektov, ktoré boli realizované ako investičné projekty

oblasť podpory: komunitný život v meste

Hrajme a učme sa spolu

rok podpory: 2023
oblasť podpory: komunitný život v meste

Vertikálne záhrady

rok podpory: 2023
oblasť podpory: komunitný život v meste

Naše sladké bobule

rok podpory: 2023
oblasť podpory: životné prostredie

Fotopoint na Pyramíde

rok podpory: 2023
oblasť podpory: vzdelávanie

Zázemie

rok podpory: 2019
oblasť podpory: životné prostredie

Učiaca záhrada

rok podpory: 2021
oblasť podpory: sociálna oblasť

Rodina hravo a spolu

rok podpory: 2021
oblasť podpory: sociálna oblasť

Rozhýbme deťom ústočká

rok podpory: 2021
oblasť podpory: šport

Veselo je v našej škole

rok podpory: 2021
oblasť podpory: životné prostredie

Separovaný zber

rok podpory: 2019
oblasť podpory: šport

Rekonštrukcia telocvične

rok podpory: 2019
oblasť podpory: životné prostredie

My sme malí objavitelia

rok podpory: 2022

top