Skip to main content

UNIQA GSC

zoznam projektov na DOBROMAPE, ktoré podporil partner UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

oblasť podpory: sociálna oblasť

Pracovná inklúzia

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Podaj pomocnú ruku 2020

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Pomoc - COVID 19

rok podpory: 2020
oblasť podpory: životné prostredie

Separovaný zber

rok podpory: 2019
oblasť podpory: šport

Rekonštrukcia telocvične

rok podpory: 2019

top