naše programy na Dobromape

Mením moje mesto

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne formáty verejnoprospešných aktivít  a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste a  vychádzajú z potrieb a záujmov občanov.

Program motivuje občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri zlepšovaní kvality života v meste a zavádzaní inovácií  v nasledovných oblastiach života: verejné priestory vrátane IT aplikácií  pre verejné priestory, ochrana životného prostredia vrátane ekologického  vzdelávania a  IT aplikácií pre enviro ochranu, podpora komunitného života v meste.

Tu sme doma

Cieľom programu Tu sme doma je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia. Program aktivizuje ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

V roku 2021 boli realizované dva grantové programy. "Tu sme doma aj v čase pandémie" - program bol zameraný na podporu projektov, ktoré pomáhali v boji s pandémiou COVID-19.

"Tu sme doma - zodpovedne k ľuďom a planéte" - program bol zameraný na podporu tzv. "zelených" projektov.

Inovatívne s Foxconnom

Cieľom grantového programu Inovatívne s Foxconnom je podporiť zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníckych inovatívnych projektov a ich aktivizovanie sa  pre miestnu komunitu. Program je zameraný na vytvorenie novej alebo inováciu existujúcej infraštruktúry v rámci verejných priestorov v meste Nitra, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Aktívna  participácia mladých ľudí, či už z prostredia MVO alebo študentov, ako aj spolupráca pedagógov a študentov na tvorbe nápadu a samotnej realizácii projektu je viac ako vítaná.

Strecha pre váš nápad

Cieľom grantového programu Strecha pre váš nápad je podnietiť a podporovať rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí. Oblasti podpory programu sú najmä vzdelávanie, životné prostredie, telesná kultúra... Hlavným partnerom programu je firma BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

Aby ľudia ľuďom pomáhali

Už od roku 2007 Nitrianska komunitná nadácia poskytuje spoločensky zodpovedným firmám možnosť podporiť mimovládne organizácie v Nitrianskom kraji. Cieľom grantového programu je posilnenie kapacity renomovaných mimovládnych organizácií pracujúcich v meste Nitra, s cieľom zlepšiť kvalitu nimi poskytovaných programov a služieb.

Mladí nitrianski filantropi

Cieľom programu Mladí nitrianski filantropi je zvyšovanie občianskej participácie mladých ľudí z Nitry a rozvoj ich dobrovoľníckych a filantropických aktivít. V roku 2021 tento program realizuje Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nitrianskou komunitnou nadáciou. Aktuálny ročník je určený pre cieľovú skupinu aktívnych študentov a žiakov z nitrianskych základných a stredných škôl , prednostne pre členov žiackych školských rád a študentských parlamentov, vo veku od 13 rokov. Tútoring neplnoletých účastníkov bude počas realizácie celého programu zabezpečený dospelými osobami.

Kärcher - upracme si spolu

Cieľom programu Kärcher – Upracme si spolu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Nitra v oblasti vyčistenia a revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev, ktoré slúžia verejnosti (ihriská, vnútrobloky na sídliskách, komunitné záhrady a mini oddychové zóny...).

Pridaná hodnota programu spočíva v nefinančnej pomoci firmy Kärcher Slovakia, s.r.o. ktorá zdarma pomôže vyčistiť identifikovaný verejný priestor prostredníctvom vysokotlakových čistiacich zariadení (napr. vyčistenie plôch, lavičiek, ihriska, fontán...), ako aj zametacích strojov (napríklad vyčistenie chodníkov a iných plôch od nánosov piesku, prachu…)

Syncreon pomáha Nitre

Cieľom programu v roku 2021 bolo podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc občanom mesta Nitra v boji s pandémiou COVID – 19 a jej následkami. Poskytnuté granty mohli byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov. 

Klub darcov

Klub darcov je grantový program Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorý umožňuje bežným občanom, aby podporili dobré nápady v meste Nitra. Členovia Klubu darcov každý rok finančne prispievajú a sami prostredníctvom hlasovania rozhodujú o tom, ktoré projekty budú z ich financií podporené.

Každoročne sa do Klubu darcov zapojí 100 - 200 aktívnych ľudí, ktorých spája záujem o miesto, kde žijú. Sú medzi nimi manažéri, učitelia, seniori, aktivisti MVO, študenti... Počas svojej existencie Klub darcov podporil v Nitre až 121 projektov užitočných pre nás všetkých.

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677