Skip to main content

  Bezpečne pomáhame rodinám

  Bezpečne pomáhame rodinám

  stručná anotácia o projekte

  Jednou z činností Centra pre rodinu je charitatívna pomoc rodinám i jednotlivcom, ktorú poskytujú rôznymi formami. Organizujú pravidelnú charitatívnu burzu šatstva a vecí, v spolupráci s rôznymi organizáciami i jednotlivcami spolupracujú na distribúcii potravinovej a inej pomoci. Cieľom projektu bolo vytvorenie i udržanie zdravotne bezpečného prostredia pre zamestnancov centra, ich dobrovoľníkov a návštevníkov. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Park pod Borinou (hala vedľa kostola), Nitra - Klokočina

  predkladatelia projektu

  Centrum pre rodinu

  Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných  rodín. Chceme ponúknuť aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby a vzájomnú solidaritu.

  partneri projektu

  Syncreon Slovakia, s.r.o.

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top