Skip to main content

   Prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine

   Prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo napomôcť k tomu, aby Centrum pre rodinu – Nitra dokázalo zastrešiť prevádzku výdajného a zberného miesta hmotnej pomoci pre ukrajinských odídencov, ktoré je zriadené vo viacúčelovej hale na Klokočine. Miesto hmotnej pomoci je v prevádzke od 7.3.2022 v pracovných dňoch a vyžaduje cca 6 hodín denne (vrátane prípravy haly, príjmu hmotných potrieb, triedenia a výdaja). Miesto týždenne navštevuje cca 500 ľudí. Slúži aj na zber hmotných potrieb, ktoré sú na týždennej báze v spolupráci s občianskou iniciatívou „Kto môže, pomôže Ukrajine“ adresne posielané do ukrajinských miest. Hmotné potreby nosia jednotlivci - cca 50 ľudí týždenne a väčšie objemy zvážajú na miesto sami, resp. s prispením dobrovoľníkov na aute Centra pre rodinu - Nitra. Na mieste sa strieda približne tridsať dobrovoľníkov, t.č. už aj z Ukrajiny. Financie boli použité na kompenzáciu nákladov, spojených s prevádzkovaním haly (energie) ako aj na personálne alebo iné náklady (napr. nákup hmotných potrieb, vybavenie výdajného miesta - police, a pod.).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Ul. Pavla Straussa, Nitra - Klokočina

   predkladatelia projektu

   Centrum pre rodinu

   Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných  rodín. Chceme ponúknuť aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby a vzájomnú solidaritu.

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   top