Skip to main content

   Moderná gymnastika (aj) pre Ukrajincov

   Moderná gymnastika (aj) pre Ukrajincov

   stručná anotácia o projekte

   Projekt sa realizoval priebežne počas celého školského roka v Nitre v tréningovom priestore na Slančíkovej ul. 2 v Nitre a v mestskej hale na Dolnočermánskej ul. v Nitre. Projekt Moderná gymnastika (aj) pre Ukrajincov bol spustený od 24.2.2022, kedy začali do Nitry prichádzať odídenci z Ukrajinci. Oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra, ktorý zamestnáva nielen slovenské, ale aj ukrajinské, ruské a bieloruské trénerky a rozhodkyne, spontánne naštartoval program pomoci pre ukrajinské gymnastky a gymnastov, formou začlenenia týchto športovcov do tréningového a súťažného procesu, a to BEZPLATNE. V súčasnosti zastrešujú 9 ukrajinských moderných gymnastiek, ktorým prostredníctvom občianskeho združenia Modergym financujú nielen tréningový proces, ale i súťaže a letné gymnastické kempy.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Slančíkovej 2, Nitra - Chrenová

   predkladatelia projektu

   Modergym, o. z.

   Naše občianske združenie MODERGYM CUP so sídlom Farská 3, Nitra bolo zriadené za účelom podpory oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra. V súčasnosti má Oddiel modernej gymnastiky v Nitre okolo 150 stálych členov vo všetkých vekových kategóriách od 4 do 18 rokov. Nitrianske gymnastky trénujú pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Naše gymnastky získali niekoľko titulov na majstrovstvách Slovenska a pravidelne sa zúčastňujú majstrovstiev sveta a Európy.

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   z ďalších projektov na Dobromape

   oblasť podpory - vzdelávanie

   About us

   oblasť podpory - vzdelávanie

   UM

   top