Skip to main content

  Hidepark pre Ukrajinu

  Hidepark pre Ukrajinu

  stručná anotácia o projekte

  Od začiatku vojny na Ukrajine je veľký nárast Ukrajincov, ktorí vyhľadávajú vonkajšie priestory kultúrno-komunitného centra Hidepark, konkrétne prednej časti, kde sa nachádza verejný gril a ohnisko. Tieto priestory aktuálne využíva 100 - 200 Ukrajincov týždenne. Ohnisko a gril sa poskytuje bezodplatne nielen im, ale aj širokej verejnosti. Vzhľadom na to, že sa počet ukrajinských migrantov rapídne zvýšil, projekt mal ambíciu zamerať na rozšírenie piknikovej zóny – vybudovalo sa nové ohnisko a gril, ktoré poskytnú priestor viacerým ľuďom súčasne. Zároveň bolo potrebné zakúpiť smetné nádoby, ktorých kapacita je vzhľadom na zvýšený počet užívateľov nedostatočná. S tým súvisí aj vývoz odpadu. Tieto priestory aj predtým využívali migranti zo Srbska a Ukrajiny, ktorých sa v Hideparku niekoľko rokov snažia systematicky zapájať aj do ich komunitných projektov. Niektorí z migrantov sa stali stálymi dobrovoľníkmi pomáhajúcimi v komunitnej záhrade aj na kultúrnych podujatiach.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Vodná 4675, Nitra - Párovce

  predkladatelia projektu

  TRIPTYCH, o. z.

  Občianske združenie TRIPTYCH spravuje kultúrno-komunitné centrum Hidepark Nitra na Vodnej ulici číslo 4675 v Nitre. Hidepark Nitra je vybudovaný na dobrovoľníckom nadšení a venuje sa združovaniu rôznych skupín obyvateľov so záujmom o kultúru, ekológiu, vzdelávanie a šport. Jeho hlavnou činnosťou je organizovanie kultúrnych podujatí súčasnej slovenskej i zahraničnej nezávislej kultúrnej scény – koncertov, divadiel, literárnych čítačiek, experimentálnych multižánrových performance, stand up projektov, medzinárodných projektov, ale aj prednášok a workshopov zameraných na ekológiu, zero waste spôsob života, pestovanie plodín na permakultúrnych princípoch, alternatívneho vzdelávania či cyklodopravy.

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  top