Skip to main content

  Spájame a pomáhame

  Spájame a pomáhame

  stručná anotácia o projekte

  Autori projektu sa stretávajú v priestoroch kreatívneho centra DOMOF creativity na pešej zóne pravidelne každý utorok poobede a v sobotu dopoludnia ako aj príležitostne pri realizácii rôznych podujatí, ktoré organizujú alebo spoluorganizujú (napr. deň detí, kreatívny deň na pešej, dni medu v Botanickej záhrade..). Tieto aktivity navštevujú aj deti ukrajinských odídencov. S deťmi realizujú rôzne tvorivé umelecko-remeselné dielne, hru na hudobné nástroje, tanečné a pohybové aktivity. Grant použili na nákup ďalších hudobných nástrojov, ako aj remeselného náradia.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Štefánikova trieda 14, Nitra - Staré mesto

  predkladatelia projektu

  M. Šimovič, K. Kuková, P. Jurči

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  z ďalších projektov na Dobromape

  top