Skip to main content

  Scelovanie a integrácia ukrajinskej komunity

  Scelovanie a integrácia ukrajinskej komunity

  stručná anotácia o projekte

  Autori projektu zrealizovali spoločné podujatia pre ľudí z Ukrajiny a pre ich slovenských susedov, aby sa lepšie spoznali, napríklad formou spoločného pikniku (príprava ukrajinských a slovenských jedál ako boršč, šašlík... ) a športových hier v prírode, ktoré boli realizované v mesiaci júl –august 2022 v Hideparku v Nitre a na Zobore. Grant bol použitý na nákup materiálneho zabezpečenia aktivít a občerstvenia.

  základné informácie

  lokalita projektu

  mesto Nitra

  predkladatelia projektu

  G. Tkačivska, D. Ostertagová, M. Husenicová

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  top