Skip to main content

  Letný kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov

  Letný kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo zrealizovať kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov - začiatočníkov. Kurz prebiehal každý utorok, stredu a štvrtok od 08:00 do 10:00 v priestoroch združenia "Podaj mi ruku" na Mestskej tržnici v Nitre. Kurzu s zúčastnilo 10 detí. Grant bol použitý na materiálne vybavenie ku kurzu.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Mestská tržnica, Štefánikova trieda 50, Nitra - Staré mesto

  predkladatelia projektu

  PODAJ MI RUKU - Nitra, o. z.

  O.Z. na pomoc ľudom v hmotnej núdzi. Cieľmi združenia sú:

  • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
  • aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v núdzi
  Pri naplňovaní stanovených cieľov sa zameriame na tieto činnosti:
  • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
  • zabezpečenie materiálnych potrieb do domácností
  • potravinová pomoc rodinám v hmotnej núdzi
  • spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky
  • zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby
  • získavanie materiálnych a finančných prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi organizovaním dobrovoľných búrz pomoci, benefičných koncertov a rôznych kultúrnych podujatí

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  top