Skip to main content

   Letný kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov

   Letný kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zrealizovať kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov - začiatočníkov. Kurz prebiehal každý utorok, stredu a štvrtok od 08:00 do 10:00 v priestoroch združenia "Podaj mi ruku" na Mestskej tržnici v Nitre. Kurzu s zúčastnilo 10 detí. Grant bol použitý na materiálne vybavenie ku kurzu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mestská tržnica, Štefánikova trieda 50, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   PODAJ MI RUKU - Nitra, o. z.

   O.Z. na pomoc ľudom v hmotnej núdzi. Cieľmi združenia sú:

   • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
   • aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v núdzi
   Pri naplňovaní stanovených cieľov sa zameriame na tieto činnosti:
   • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
   • zabezpečenie materiálnych potrieb do domácností
   • potravinová pomoc rodinám v hmotnej núdzi
   • spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky
   • zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby
   • získavanie materiálnych a finančných prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi organizovaním dobrovoľných búrz pomoci, benefičných koncertov a rôznych kultúrnych podujatí

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   top