Skip to main content

   Pomoc pre odídenkyňu z UA v ZSS Nitrava

   Pomoc pre odídenkyňu z UA v ZSS Nitrava

   stručná anotácia o projekte

   V zariadení soc. služieb NITRAVA ubytovali 2 odídencov z Ukrajiny. Pani Miakush, bola prijatá do zariadenia 8.4.2022. V ZSS NITRAVA jej bola poskytnutá komplexná sociálna služba. Keďže nebola zaevidovaná v systéme verejného zdravotníctva SR, grant pokryl nevyhnutné náklady spojené s jej ošetrovaním, ako i časť nákladov za ubytovanie a stravu v zariadení NITRAVA za jún a júl 2022.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Železničiarska 52, Nitra - Čermáň

   predkladatelia projektu

   ZSS Nitrava

   Teší nás Váš záujem o sociálne služby, ktoré poskytuje naše zariadenie. Zriaďovateľom tejto rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou je Nitriansky samosprávny kraj.

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   top