Skip to main content

  Pomoc pre odídenkyňu z UA v ZSS Nitrava

  Pomoc pre odídenkyňu z UA v ZSS Nitrava

  stručná anotácia o projekte

  V zariadení soc. služieb NITRAVA ubytovali 2 odídencov z Ukrajiny. Pani Miakush, bola prijatá do zariadenia 8.4.2022. V ZSS NITRAVA jej bola poskytnutá komplexná sociálna služba. Keďže nebola zaevidovaná v systéme verejného zdravotníctva SR, grant pokryl nevyhnutné náklady spojené s jej ošetrovaním, ako i časť nákladov za ubytovanie a stravu v zariadení NITRAVA za jún a júl 2022.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Železničiarska 52, Nitra - Čermáň

  predkladatelia projektu

  ZSS Nitrava

  Teší nás Váš záujem o sociálne služby, ktoré poskytuje naše zariadenie. Zriaďovateľom tejto rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou je Nitriansky samosprávny kraj.

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  z ďalších projektov na Dobromape

  top