Skip to main content

  Zdravotná pomôcka - okuliare

  Zdravotná pomôcka - okuliare

  stručná anotácia o projekte

  Grant bol použitý na úhradu zdravotnej pomôcky - okuliare pre odídenca z Ukrajiny, pána Volodymyra Lyasovskyieho. Pán Lyasovskyi potrebuje dioptrie č. 15, je krátkozraký, invalidný dôchodca. Zakúpenie vhodných okuliarov umožní p. Lyasovskému možnosť hľadať si prácu na pracovnom trhu. Ohľadne projektu bolo treba vykomunikovať osobné stretnutie s optičkou, na ktorom mu zrak premerala a odporučila potrebné dioptrické okuliare.

  základné informácie

  lokalita projektu

  mesto Nitra

  predkladatelia projektu

  A. Scheller, D. Ostegtagová, G. Tkačivska

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Individuálni darcovia

  Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

  projekty partnera Individuálni darcovia

  z ďalších projektov na Dobromape

  top