Skip to main content

   Zdravotná pomôcka - okuliare

   Zdravotná pomôcka - okuliare

   stručná anotácia o projekte

   Grant bol použitý na úhradu zdravotnej pomôcky - okuliare pre odídenca z Ukrajiny, pána Volodymyra Lyasovskyieho. Pán Lyasovskyi potrebuje dioptrie č. 15, je krátkozraký, invalidný dôchodca. Zakúpenie vhodných okuliarov umožní p. Lyasovskému možnosť hľadať si prácu na pracovnom trhu. Ohľadne projektu bolo treba vykomunikovať osobné stretnutie s optičkou, na ktorom mu zrak premerala a odporučila potrebné dioptrické okuliare.

   základné informácie

   lokalita projektu

   mesto Nitra

   predkladatelia projektu

   A. Scheller, D. Ostegtagová, G. Tkačivska

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   z ďalších projektov na Dobromape

   top