Skip to main content

  Oddychuj vonku

  Oddychuj vonku

  stručná anotácia o projekte

  ZŠ Cabajská 2 v Nitre nemá telocvičňu, ani multifunkčné ihrisko či oddychovú zónu v exteriéri. Z tohto dôvodu chceli na školskom dvore vytvoriť vhodné relaxačné a zároveň vzdelávacie miesta na školskom dvore. Vďaka projektu mohli zakúpiť a umiestniť sem lavičky, stoly, závesnú tabulu na hravé učenie, nainštalovali osvetlenie, smetný kôš. Okolo vytvorenej zóny vysadia kríky a strom, ktorý počas leta poskytne tieň.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Základná škola, Cabajská 2, Nitra

  predkladatelia projektu

  ZŠ Cabajská 2, Nitra

  ZŠ Cabajská 2, Nitra zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov.

  hlavný partner projektu

  Bramac

  Bramac – strešné systémy, spol. s r. o. je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy Bramac Dachsysteme International GmbH, ktorú vlastní Braas Monier Group. Ako líder na trhu strešných systémov, BRAMAC prichádza vždy s inovatívnymi riešeniami s cieľom uspokojiť vysoké očakávania svojich zákazníkov. Závod na výrobu strešných krytín v Ivanke pri Nitre, vybavený najmodernejšou technológiou, bol slávnostne uvedený do prevádzky 24. septembra 1997. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

  projekty partnera Bramac

  top