Skip to main content

   SQUARE SEEDS

   SQUARE SEEDS

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu je na ploche Svätoplukovho námestia vytvoriť ostrovčeky SQUARE SEEDS , ktoré budú slúžiť ako oázy príjemného posedenia a zároveň  aj ako oázy prezentujúce súčasné umenie a dizajn. Ostrovčeky budú pozostávať z  3 objektov s vlastným pódiom. Pódium každého objektu SQUARE SEEDS bude obsahovať vlastnú vodnú nádrž fungujúcu na princípe samozávlahového kochlíka, ktorú stačí doliať len raz začas. Táto bude slúžiť na zavlažovanie živej zelene - prútenej architektúry,  ktorá bude pokrývať steny objektu a vytvárať tieň. Plochy na sedenie sú vyrobené z dreva.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Divadlo A. Bagara

   predkladatelia projektu

   Divadlo Andreja Bagara v Nitre

   Divadlo Andreja Bagara v Nitre

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top