Skip to main content

   Oddychová zóna

   Oddychová zóna

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bola revitalizácia vnútorného dvora školy zameraná tak na oddych ako aj na výučbu. Pozostávala z vytvorenia  paletového sedenia so slnečníkom, osadenia nádob na separovaný zber, ako aj vytvorenia letákov o správnom separovaní a ich distribúcie medzi žiakmi školy. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Piaristická spojená škola sv. J. Kalazanského

   predkladatelia projektu

   S. Slováková, N. Tkáčová, A. Gubková, P. Pechočiaková

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top