Skip to main content

  Oddychová zóna

  Oddychová zóna

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bola revitalizácia vnútorného dvora školy zameraná tak na oddych ako aj na výučbu. Pozostávala z vytvorenia  paletového sedenia so slnečníkom, osadenia nádob na separovaný zber, ako aj vytvorenia letákov o správnom separovaní a ich distribúcie medzi žiakmi školy. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Piaristická spojená škola sv. J. Kalazanského

  predkladatelia projektu

  S. Slováková, N. Tkáčová, A. Gubková, P. Pechočiaková

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top