Skip to main content

   Upracme si skládky

   Upracme si skládky

   stručná anotácia o projekte

   Projekt "Upracme si skládky" rieši obrovský problém s množstvom vytvorených čiernych skládok v blízkosti obydlí rómskej komunity v meste Hurbanovo. V rámci projektu umiestnili veľkoobjemné kontajnery na tieto miesta a v spolupráci s obyvateľmi komunity, ako aj za pomoci  MsÚ, zabezpečili likvidáciu skládok. Dané prostredie skultúrnili vysadením stromčekov a zelene . Cieľom projektu bolo zapojiť do dobrovoľnej brigádnickej činnosti čo najväčšie množstvo obyvateľov rómskej komunity. Súčasťou projektu bola aj  edukácia o separácii odpadu formou jednoduchých workshopov pre deti a dospelých s malými motivačnými súťažami.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Ulice: Úzka, Komárňanská, Nový diel, Novozámocká - Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   K. Koreň, J. Kovács, V. Koreňová

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top