Skip to main content

  Ateliér interiérovej zelene

  Ateliér interiérovej zelene

  stručná anotácia o projekte

  Botanická záhrada vybudovala vo svojom areáli Ateliér interiérovej zelene - nový priestor vzdelávania a kultúry určený pre komunitu študentov, obyvateľov a návštevníkov. Ateliér je lokalizovaný v priestore neefektívne využívanej chodby interiéru Botanickej záhrady, o celkovej rozlohe 107,6 m2, a je  vybavený modulárnymi mobilnými nádobami (12 ks) s výsadbou tropických a subtropických rastlín a multifunkčného mobiliáru (3 ks). Nový priestor slúži ako výstavná galéria, zázemie pre enviro a kultúrne workshopy, ako aj zázemie pre komunitné stretávanie sa a relax. Na plánovaní a realizácií osadenia zelene a mobiliáru sa  podieľali učitelia, kurátori zbierok Botanickej Záhrady a študenti spolu s dobrovoľníkmi. Grant bol použitý na materiál potrebný pre mobilné multifunkčné nádoby určené na kontrolované technológie pestovania rastlín.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  Botanická záhrada SPU v Nitre

  Botanická záhrada SPU v Nitre je výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktorého hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre plnenie úloh v oblasti vzdelávania a výskumu, zabezpečuje sústreďovanie, štúdium a uchovávanie kolekcie rastlinných druhov v zmysle legislatívnych noriem a dohovorov.

  hlavný partner projektu

  Foxconn

  projekty partnera Foxconn

  top