Skip to main content

  Revitalizácia átria

  Revitalizácia átria

  stručná anotácia o projekte

  Zámerom projektu bola revitalizácia átria v areáli školy a to  prostredníctvom vytvorenia vyvýšených záhonov a  napájadiel pre vtákov. Počas hodín technickej výchovy si ich žiaci svojpomocne vyrobili a napokon vymaľovali na základe víťazných grafických návrhov, ktoré boli výsledkom EduPage súťaže realizovanej v rámci školy. Projektu sa zúčastnili žiaci 5.-9. ročníka, ktorí chceli prispieť k riešeniu problému nezáujmu mladých ľudí o životné prostredie. Grant bol využitý na kúpu materiálu potrebného na stavbu záhonov, napájadiel a maľovanie kameňov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  Z. Bartošová, N. Halvová, T. Krupová, D. Vnuková

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top