Skip to main content

  EKO priestor

  EKO priestor

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo zvýšiť vedomosti žiakov o ekológii ako aj ich záujem o prírodu a ekoaktivity v záhrade (napr.o kompostovanie). Na základe realizovaných aktivít projektu bolo zmenené prostredie bežnej triedy na ekologický priestor, ktorý navštevuje 40 žiakov 3 krát do týždňa. Žiaci vysadili vlastné triedne záhony, o ktoré sa starajú. Súčasťou projektu boli zábavné súťaže, napr. súťaž v hrabaní lístia, vedomostný ekologický kvíz, rôzne súťaže s ekologickými stanoviskami... .V rámci projektu sa uskutočnila aj beseda na tému ako zakomponovať ekológiu do nášho každodenného života. Grant bol použitý na honorár pre lektora a kúpu materiálu: kompostér, sud na dažďovú vodu, substrát, záhon a podobne...

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  D. Havrillová, A. Majdánová, A. Maršálek, R. Uhlárová

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top