Skip to main content

  Každá kvapka vody sa počíta...

  Každá kvapka vody sa počíta...

  stručná anotácia o projekte

  Projekt bol zameraný na riešenie problému nízkeho povedomia žiakov školy o hospodárení s vodou a zároveň prispel k environmentálne efektívnemu využívaniu priestorov v areáli školy. Jedným z cieľov projektu bolo, aby študenti nadobudli potrebné znalosti v oblasti hospodárenia s vodou. V období trvania projektu zachytávali do zberných nádob dažďovú vodu, ktorá slúžila na zalievanie vegetácie v areáli školy, čím sa znížili náklady školy na pitnú vodu. V rámci projektu bol realizovaný aj vzdelávací workshop „Fenomény sveta“, bol vytvorený vyučovací portál s tematikou vody v krajine, uskutočnila sa ekoexkurzia "Po stopách vody na škole" a podujatie „Deň vody“. Grant využili na kúpu a prepravu materiálu: ibc kontajner, výpusť ku kontajneru, amfora na vodu, výpusť k amfore, solárna fontána a pod. a tiež na občerstvenie pre dobrovoľníkov a propagačný materiál.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Piaristická spojená škola svätého Jozefa Kalazanského, Nitra

  predkladatelia projektu

  M. Krnáčová, H. Šebová, O. Spišák, C. P. Murray

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top