Skip to main content

  Učiaca záhrada

  Učiaca záhrada

  stručná anotácia o projekte

  Cieľovou skupinou projektu Učiaca záhrada sú deti predškolského veku (120). Zámerom projektu bolo motivovať deti k zážitkovému poznávaniu prírody a jej ochrane, vytvárať u nich povedomie o ekológii a zdravom životnom štýle. Problémom je, že ak deti nemajú kontakt s prírodou, nebudujú si k nej vzťah, nebudú ju chrániť a životné prostredie sa bude zhoršovať. Autori projektu zrealizovali pre deti zážitkové aktivity na školskom dvore, kde mohli prakticky spoznávať význam prírody, jej cyklus a potrebu jej ochrany (sadenie rastlín do vyvýšených záhonov, vytvorenie bylinkovej špirály, starostlivosť o rastliny, vytvorenie motýlej záhrady, včelársky workshop, podujatie Deň Zeme... ). Zároveň prostredníctvom projektu môžu u detí rozvíjať pracovné návyky - pestovateľské práce. Grant pokryl náklady na nákup 5 kusov vyvýšených záhonov, zeminu a semienka rastlín.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Alexyho 26, Nitra - Klokočina

  predkladatelia projektu

  Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho 26 v Nitre

  partneri projektu

  Členovia Klubu darcov

  Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.

  projekty partnera Členovia Klubu darcov

  top