Skip to main content

   Oddychujme pri vode a v prírode

   Oddychujme pri vode a v prírode

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bola revitalizácia oddychovej zóny na bagrovisku v Bohatej (parcela č. 3344). Priestor je využívaný nielen rybármi, ale aj okoloidúcimi cyklistami, bežcami, turistami na rekreačné aktivity a oddych. Organizujú sa tu rybárske preteky, triatlon, bežecké preteky, školy sem chodia na školské výlety, či strávenie osláv pri MDD. Keďže 4 pôvodné altánky, vytvorené v roku 2010 z programu Tu sme doma, už doslúžili, bolo nutné ich revitalizovať (2 existujúce altánky rybári opravili a premiestnili na iné miesto bagroviska). Grant použili na kúpu nového altánku s lavicami a stolom a na výrobu informačnej tabule, ktorá má náučný charakter o čase rozpadu rôznych druhov komodít, ako aj o tom, ako sa správať v prírode s odkazom: "Ďakujeme, že ste tu boli a odpadky si zoberte so sebou". Pre deti zo školského klubu v spolupráci s vychovávateľkami pripravili rybári edukačné kvízy a interaktívne hry / 6 oddelení po 15 detí/. Súčasťou projektu bolo aj vyčistenie brehov bagroviska od odpadkov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Bagrovisko v Bohatej, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia

   V súčasnosti má naša miestna organizácia 595 členov, obhospodarujeme Žitavu, Starú Nitru a štrkoviská vo Vlkanove, Kotelnici, Bajči, Pavlovom Dvore, Bohatej, Imeli, Zelenom Háji na Konkoli. Venujeme neustálu pozornosť zarybňovaniu našich revírov. Za 30 rokov existencie našej MO SRZ sme vynaložili na zarybňovanie našich revírov viac ako 150.000,00 €. 

   partneri projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top