Skip to main content

   Babičkina záhradka

   Babičkina záhradka

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu Babičkina záhradka bolo vytvoriť ekologický priestor v areáli školského internátu SPŠ-stavebnej, ktorý slúži na aktívne a zmysluplné využitie voľného času ubytovaných žiakov, ale aj na oddych. Žiaci v spolupráci so zamestnancami internátu a školy zhotovili lavičky, založili vyvýšené bylinkové záhony, úžitkovú záhradu a okrasné záhony s prevažne medonosnými rastlinami. Ich zalievanie zabezpečujú zachytávaním dažďovej vody zo strechy jedálne. Kreativitu žiakov preverila výroba hmyzieho hotela, ktorý slúži ako útočisko pre stále viac miznúci hmyz. Pestrou výsadbou a hmyzím hotelom podporili miestnu biodiverzitu, oživili a skrášlili nevyužitý priestor.

   základné informácie

   lokalita projektu

   A. Fesztyho 31, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Staviteľ, n.o.

   Nezisková organizácia STAVITEĽ, n. o. so sídlom Hurbanovo, Konkolyho 8, vznikla dňa 05.03.2007 na základe rozhodnutia č. VVS/NO – 7/2007 v Nitre podľa ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. STAVITEĽ, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Hlavným cieľom STAVITEĽ, n. o. je najmä: organizovanie športových aktivít, organizovanie jazykových kurzov, externo-vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívania výpočtovej techniky, organizovanie kultúrno-výchovných podujatí. 

   partneri projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top