Skip to main content

  Čistý šport a čisté mesto

  Čistý šport a čisté mesto

  stručná anotácia o projekte

  Futbalový štadión MŠK Hurbanovo nebol vybavený smetnými nádobami, ktoré by umožňovali zber odpadu a hlavne jeho separáciu. Bolo teda komplikované nielen separovať odpad, ktorý po sebe zanechávajú futbaloví fanúšikovia a športovci, ale vôbec ho zozbierať do smetných nádob, či na jedno miesto. Grant pokryl náklady na kúpu 10 ks smetných nádob na separovaný zber. O vyprázdňovanie a separáciu odpadu sa stará hospodár futbalového klubu každý pondelok po víkendových zápasoch. MŠK zorganizovalo tiež futbalové popoludnie pre futbalistov z vekových kategórií (U9, U11, U13 a U15), počas ktorého ich poinformovali o význame separácie odpadu a spoločne s najmenšími futbalistami vyčistili areál futbalového štadióna od odpadkov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Futbalový štadión, Športová 22, Hurbanovo

  predkladatelia projektu

  MŠK Hurbanovo

  MŠK Hurbanovo je futbalovým klubom v meste Hurbanovo, ktorý nesie v sebe odkaz slávneho klubu AG.

  partneri projektu

  Heineken

  Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

  projekty partnera Heineken

  z ďalších projektov na Dobromape

  top