Skip to main content

   Čistý šport a čisté mesto

   Čistý šport a čisté mesto

   stručná anotácia o projekte

   Futbalový štadión MŠK Hurbanovo nebol vybavený smetnými nádobami, ktoré by umožňovali zber odpadu a hlavne jeho separáciu. Bolo teda komplikované nielen separovať odpad, ktorý po sebe zanechávajú futbaloví fanúšikovia a športovci, ale vôbec ho zozbierať do smetných nádob, či na jedno miesto. Grant pokryl náklady na kúpu 10 ks smetných nádob na separovaný zber. O vyprázdňovanie a separáciu odpadu sa stará hospodár futbalového klubu každý pondelok po víkendových zápasoch. MŠK zorganizovalo tiež futbalové popoludnie pre futbalistov z vekových kategórií (U9, U11, U13 a U15), počas ktorého ich poinformovali o význame separácie odpadu a spoločne s najmenšími futbalistami vyčistili areál futbalového štadióna od odpadkov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Futbalový štadión, Športová 22, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   MŠK Hurbanovo

   MŠK Hurbanovo je futbalovým klubom v meste Hurbanovo, ktorý nesie v sebe odkaz slávneho klubu AG.

   partneri projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top