Skip to main content

  Roztancujme ZŠ v Nitre

  Roztancujme ZŠ v Nitre

  stručná anotácia o projekte

  N Dance Company - tancom k rozvoju o. z. pripravila motivačný program pre deti a mládež základných škôl v Nitre. Tanec je jeden z najvýraznejších prvkov prejavenia pocitov a nálad. U detí a mládeže sú tieto pocity veľmi podstatné. Je dôležité, ako vnímajú dnešný svet, čo má za následok ich postupný vývin v neskoršom veku. Pomocou projektu ROZTANCUJME ZŠ v Nitre, sa predkladatelia projektu snažili deťom a mládeži ukázať tento svet z lepšej stránky, naučiť ich vyjadrovať sa pomocou pohybov -"reči tela", naučiť ich ako nadväzovať komunikáciu s inými ľuďmi vo svojom okolí. Cieľom projektu bolo humorne, originálne a motivačne predstaviť tanec a viesť deti k pravidelnej pohybovej činnosti. Do projektu bolo počas júna 2022 zapojených5 ZŠ z Nitry.

  Použitie grantu: cestovné, vecné odmeny do súťaží, propagácia, občerstvenie, hudobné nosiče, honoráre

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  N Dance Company

  anečná škola N Dance Company je výsledkom vízie a dlhoročných skúseností profesionálneho tanečníka Nora Grofčíka, jedného zo zakladateľov známej slovenskej tanečnej skupiny PHANTOMS CREW. N Dance Company je útočiskom mnohých skvelých ľudí, ktorých spája láska k tancu, pohybu, zdravému životnému štýlu a zábave. So spoločnými silami pracujeme na dosiahnutí svojich cieľov a hľadáme cestu k správnym návykom. Nie vždy to je jednoduché, ale nato sme tu my - tím skúsených lektorov, ktorí ti pomôžu dosiahnuť tvoj cieľ.

  hlavný partner projektu

  Syncreon Slovakia

  projekty partnera Syncreon Slovakia

  z ďalších projektov na Dobromape

  top