Skip to main content

   V školskom klube hravo, zdravo a bezpečne

   V školskom klube hravo, zdravo a bezpečne

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom projektu bolo vytvoriť rekreačno- relaxačnú zónu na školskom dvore. Autori projektu tvďaka grantu získali preliezkovú zostavu pre 160 detí školského klubu detí (1-6 roč.), ktoré tu relaxujú po vyučovaní. Zostava je využívaná aj počas hodín Telesnej výchovy.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   ZŠ Nám. Konkolyho Thege 2, Hurbanovo

   ZŠ Nám. Konkolyho - Thége č. 2 Hurbanovo poskytuje primárne vzdelávanie žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ.

   hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top