Skip to main content

  Rekonštrukcia telocvične

  Rekonštrukcia telocvične

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo zrevitalizovať telocvičňu v MŠ Piaristická, nakoľko z dôvodu nevyhovujúceho stavu bola minimálne využívaná. Hlavným problémom a cieľom bola výmena podlahovej krytiny (starý koberec) za modernú laminátovú. Nakoľko je to veľká MŠ, chceli predkladatelia deťom poskytnúť priestor na rôzne pohybové aktivity, taktiež priestor na aktivity s rodičmi. Myšlienka sa tým pádom sama núkala. Bol tu priestor starej telocvične, ktorá nebola z viacerých hľadísk vyhovujúca pre pohybové aktivity. Grant materská škola použila na rekonštrukciu podlahy a dokúpili časť maľovky.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Materská škola
  Piaristická 12, Nitra

  predkladatelia projektu

  J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Členovia Klubu darcov

  ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

  PekaStroj s.r.o.

  UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

  z ďalších projektov na Dobromape

  top