Skip to main content

   Rekonštrukcia telocvične

   Rekonštrukcia telocvične

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zrevitalizovať telocvičňu v MŠ Piaristická, nakoľko z dôvodu nevyhovujúceho stavu bola minimálne využívaná. Hlavným problémom a cieľom bola výmena podlahovej krytiny (starý koberec) za modernú laminátovú. Nakoľko je to veľká MŠ, chceli predkladatelia deťom poskytnúť priestor na rôzne pohybové aktivity, taktiež priestor na aktivity s rodičmi. Myšlienka sa tým pádom sama núkala. Bol tu priestor starej telocvične, ktorá nebola z viacerých hľadísk vyhovujúca pre pohybové aktivity. Grant materská škola použila na rekonštrukciu podlahy a dokúpili časť maľovky.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Materská škola
   Piaristická 12, Nitra

   predkladatelia projektu

   J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

   PekaStroj s.r.o.

   UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top