Skip to main content

  Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong

  Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong

  stručná anotácia o projekte

  Základná škola s materskou školou v Rastislaviciach je malotriedna škola, ktorú navštevuje 24 detí MŠ a 23 detí ZŠ. Projektom s názvom „Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong“ chceli nadviazať na úspešnú realizáciu projektu "Strecha pre váš nápad" v predchádzajúcom období, ktorý každodenne slúži deťom a žiakom v rozvoji telesnej zdatnosti detí. Vďaka tomuto projektu sa podarilo vybudovať preliezky a mostík, ktoré sú u detí veľmi obľúbené. A tak sa realizátori rozhodli, že chcú pokračovať v rozširovaní tejto športovej zóny tak, aby deti a žiaci mali možnosť hry volejbalu a ping pongu. Žiaci ZŠ využívajú športové náčinie na hodinách telesnej výchovy, deti v ŠKD a deti z MŠ majú ping-pongové stoly pravidelne k dispozícii. Vo voľnom čase môžu hrať ping-pong aj zamestnanci školy, ktorí túto možnosť s radosťou využívajú. Zúčastnili sa aj na stolno-tenisovom turnaji. Volejbalové stĺpy a basketbalový kôš zatiaľ neosádzali, no plánujú ich osadiť na novom športovom ihrisku, ktoré sa chystajú čoskoro vybudovať.

  základné informácie

  lokalita projektu

  ZŠ s MŠ Rastislavice 186

  predkladatelia projektu

  ZŠ s MŠ Rastislavice

  ZŠ s MŠ Rastislavice

  hlavný partner projektu

  Bramac

  Bramac – strešné systémy, spol. s r. o. je 100%-tnou dcérskou spoločnosťou rakúskej firmy Bramac Dachsysteme International GmbH, ktorú vlastní Braas Monier Group. Ako líder na trhu strešných systémov, BRAMAC prichádza vždy s inovatívnymi riešeniami s cieľom uspokojiť vysoké očakávania svojich zákazníkov. Závod na výrobu strešných krytín v Ivanke pri Nitre, vybavený najmodernejšou technológiou, bol slávnostne uvedený do prevádzky 24. septembra 1997. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

  projekty partnera Bramac

  top