Skip to main content

  Šport zo všetkých kútov sveta

  Šport zo všetkých kútov sveta

  stručná anotácia o projekte

  Projekt prispel k riešeniu nedostatku športového vybavenia v telocvični školy a tiež k riešeniu problému straty športových návykov žiakov počas pandémie. Hlavným cieľom projektu bola motivácia žiakov k pohybu na základe rozšírenia športového vybavenia využívaného počas hodín telesnej výchovy ako aj prostredníctvom realizácie športového podujatia s hosťom –známym športovcom. Grant pokryl náklady na podujatie a kúpu športových potrieb a vybavenia do telocvične (sadakuželov, dresy, bedmintonové košíky, pumpa a taška na lopty, florbalové a futbalové lopty, futbalové rukavice, medaily, tričká a pod).

  základné informácie

  lokalita projektu

  Základná škola Škultétyho 1, Nitra

  predkladatelia projektu

  A. Korompaiová, M. Antalíková, N. Kňažická, A. Bortník

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top