Skip to main content

  Zábavná telocvičňa pre všetkých

  Zábavná telocvičňa pre všetkých

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu bolo prispieť k zmene telocvične na ZŠ sv. Marka na multišportové centrum tak, aby sa hodiny telesnej výchovy stali pre žiakov zábavné a motivujúce. K tomu bolo potrebné najmä skvalitnenie športového vybavenia. V rámci projektu sa realizovali dve jednodňové súťaže v tradičných aj menej tradičných športových disciplínach ako napr. v prehadzovaní loptičiek, vo futbale, v nohejbale, v hádzanej, v prehadzovanej, v dodgeballe, vo vybíjanej, behanie cez rebríky, či vo floorballe. V rámci projektu začali aj s inovatívnou formou výučby telesnej výchovy, t.j. s realizáciou hodín, ktoré budú viesť samotní žiaci. Grant bol využitý na nákup športového vybavenia(expandery, rebríky, rebriny, malé loptičky, futbalové lopty, a floorballové hokejky), ako aj na zabezpečenie občerstvenia a cien do súťaží.

  základné informácie

  lokalita projektu

  predkladatelia projektu

  L. Prešinký, M. Gašparík, B. Halmeš, D. Macová

  neformálna skupina občanov

  partneri projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top