Skip to main content

   Chrenová žije 2020!

   Chrenová žije 2020!

   stručná anotácia o projekte

   Jednou z typických čŕt života na sídlisku je anonymita, vytráca sa príjemná a priateľská atmosféra medzi obyvateľmi. Preto neformálna skupina Tormošani prišla s druhým ročníkom projektu Chrenová žije 2020! Veria, že domov, to nie sú len štyri steny bytu, ale aj dobré vzťahy so susedmi, príjemné okolie a priateľská atmosféra. Cieľom projektu bolo, tak ako v minulom roku, prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, podporiť komunitný život na sídlisku Chrenová. Projekt sa skladal z niekoľkých samostatných podujatí, ktoré boli realizované prevažne v letnom období, kedy aj protipandemické opatrenia boli voľnejšie, a tak si mohli návštevníci naplno užiť komunitnú atmosféru – rozlúčku so školou, Chrenovskú olympiádu, letné kiná, opekačky, Dožinkovú veselicu, či rozlúčku s letom.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Nitra - Chrenová - na dopravnom ihrisku, školskom ihrisku a vo vnútroblokoch v rôznych častiach sídliska Chrenová

   predkladatelia projektu

   P. Ďuriš, A. Sitkey, R. Mikulášik

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top