Skip to main content

   Zázemie

   Zázemie

   stručná anotácia o projekte

   OZ CUKETA sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Do ich environmentálnych a ekologických programov včlenili témy ekologické nakupovanie, záhradníčenie, varenie, cestovanie... V rámci projektu chceli zlepšiť zázemie organizácie v Nitre, kde by mohli následne vykonávať kvalitnejšie činnosť a šíriť ju ďalej. V zázemí (dom so záhradou, Dolnočermánska 9, Nitra, majú v prenájme) realizujú programy počas celého roka. Dobudovali tu ukážkovú prírodnú záhradu, ktorá slúži ako živá učebnica (originálne pomôcky, metodiky, mini záhradky, prednášky, kurzy zdravého varenia, ekologicko-zážitkové programy pre deti i dospelých, ekoporadenstvo, komunitná ekoknižnica...). Týmto spôsobom chce CUKETA, o.z. prispievať ku skvalitňovaniu životného prostredia v meste. Finančné prostriedky použili na dovybavenie priestoru (skleník, záhradný domček, kachle, eko literatúra, tlačiareň…).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Zázemie - dom so záhradou
   Dolnočermánska 9, Nitra

   predkladatelia projektu

   OZ Cuketa

   OZ Cuketa je jediná organizácia v Nitre, ktorá sa zaoberá ekológiou, environmentálnou výchovou a témami trvalej udržateľnosti. Riešia praktickú ochranu prírody prostredníctvom budovania jedlých záhrad, vysádzaním rastlín, tvorením edukačných a praktických vzdelávacích programov, záhrad, pomôcok, workshopov, prednášok, festivalov. Realizujú holistickú environmentálnu výchovu, v rámci ktorej prepájajú formálne i neformálne vzdelávanie. Týmto spôsobom poukazujú na to, že ekológia by mala byť súčasťou všetkých školských predmetov a každodenného žitia.

   projekt podporili títo partneri

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top