Skip to main content

   Rozšírená realita - Sprievodca Zoborským kláštorom

   Rozšírená realita - Sprievodca Zoborským kláštorom

   stručná anotácia o projekte

   V roku 2019 bol realizovaný projekt Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM, kde pomocou IT technológií návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na iphone, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu - kamaldulského mnícha.V ďalšej etape mali autori v úmysle zrealizovať pohľady na príbytok mnícha z vonku a do jeho záhradky, opäť pomocou rozšírenej reality a sprievodného slova.

   Pomocou rozšírenej reality chceli priblížiť reálny vzhľad zakonzervovaných ruín a slovom priblížiť históriu, archeologické nálezy, život, poslanie mníchov a ich prínos pre obyvateľov a krajinu. Získaný grant dopomohol k realizácii časti tohto projektu. Programátor pripravil 3D model exteriéru príbytku mnícha pre integráciu do rozšírenej reality.Tento čiastkový projekt je súčasťou SPRIEVODCU ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM, ktorý predstavuje i záhradku mnícha, interiér príbytku mnícha a postupne sa bude rozširovať o ďalšie budovy a priestory v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov Nitra - Zobor.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZOBORSKÝ KLÁŠTOR, Archeologické nálezisko kláštor kamaldulov, NKP Kláštorská 134, Nitra - Zobor

   predkladatelia projektu

   Zoborský skrášľovací spolok

   Zoborský skrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Spolok chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty. Najdôležitejším projektom je konzervovanie ruín NKP Zoborský kláštor, ktorý bol v 9. storočí vybudovaný benediktínmi a jeho sprístupnenie verejnosti a jeho propagácia.

   partneri projektu

   Členovia Klubu darcov

   ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

   PekaStroj s.r.o.

   UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top