Skip to main content

  Zelenou cestou k praktickému vzdelávaniu

  Zelenou cestou k praktickému vzdelávaniu

  stručná anotácia o projekte

  Zámerom autorov projektu bolo vybudovať priestor na vyučovanie v exteriéri ZŠ s MŠ sv. Gorazda, doplniť ho o prvky podporujúce environmentálnu výchovu (hmyzie domčeky, kŕmidlá, vtáčia búdka, domček pre ježkov, vysadenie lúky, lúčnych kvetov na podporu biodiverzity, opeľovačov, ....). Do výroby týchto prvkov boli zapojení samotní žiaci. Z grantu zakúpili aj exteriérové sedenie, ktoré žiaci natreli a poskladali. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Nitra-Chrenová

  predkladatelia projektu

  E. Botošová, E. Turčeková, F. Hric, H. Čurgalyová

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top