Skip to main content

  Tancuj, akoby sa nikto nepozeral

  Tancuj, akoby sa nikto nepozeral

  stručná anotácia o projekte

  Žiaci, autori projektu sa rozhodli zrealizovať tanečné workshopy pre svojich spolužiakov.  Pripravili choreografie s profesionálnymi tanečníkmi a odprezentovali ich ostatným s cieľom rozhýbať ich a motivovať k tancu a iným pohybovým aktivitám. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  ZŠ Škultétyho, Nitra-Klokočina 3

  predkladatelia projektu

  E. Preložníková, E. Škorecová, A. Bortník

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top